OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů

Zavedli jsme bezpečnostní nástroje k ochraně vašich osobních údajů při zadávání, přenosu a zpracování vašich osobních údajů.

Propracovali jsme tuto Ochrana osobních údajů, abyste pochopili, jak sbíráme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace z teto webové stránky .Nebudeme používat nebo sdílet vaše údaje s nikým, s výjimkou, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosíme pečlivě následující.

Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů. Pokud nejste souhlasný, tuto Webovou stránku.

2. Sbírání a používání osobních údajů

„Osobní údaje“, ktré jsou použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, znamenají jakékoli osobní informace o jednotlivých uživatelích Webové stránky.

Nejste povinni poskytovat osobní údaje, které jsme požadovali, ale pokud se rozhodnete to nedělat, v mnoha případech nebudeme moci poskytnout vám naše produkty ani služby, ani reagovat na žádné z vašich požadavků.

Pokud:

pak můžeme shromáždit různé informace, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla a kontaktních údajů.

Také sbíráme údaje prostřednictvím našich partnerů (zákazníků), kteří využívají naši službu (včetně implementace kódu na svých webových stránkách) na svých webových stránkách nebo mobilních aplikacích. Při používání naší Služby nebo při návštěvě těchto webových stránek, nebo při používání mobilních aplikací můžeme získat informace o vás, jak je popsáno výše.

3. Jak používáme a chráníme vaše osobní údaje

Osobně identifikovatelná informace:nebudeme pronajímat nebo prodavat vaše osobní informace ostatním. Můžeme uchovávat osobní informace v místech, která jsou mimo naši přímou kontrolu (například na serverech nebo v databázích, které jsou umístěny ve spojení s poskytovateli hostingu).

Osobní údaje, které sbíráme, nám umožňují:

Jak chráníme vaše informace. Staráme se o ochranu vašeho soukromí a údajů, ale nemůžeme zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám předáváte, nebo zaručit, že vaše informace memůže být zpřístupněná, zveřejněná, pozměněná nebo zničená prostřednictvím porušení jakýchkoli z našich standardních technických a manažerských ochranných opatření. Kdy zadáváte důvěrnou informaci (například při registraci registračních údajů) v našem registračním nebo objednávkovém formuláři, šifrujeme tyto informace pomocí technologie bezpečného soketa(SSL). Způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Proto nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost. Pokud máte otázky ohledně bezpečnosti na našich stránkách, můžete nás kontaktovat na adrese complaincontact@gmail.com Kompromitovaná osobní informace. V případě porušení ochrany osobních údajů budeme okamžitě informovat naše zákazníky v souladu se zákonem.

Důvěrnost pro děti. Zvláště je důležitá ochrana soukromí malých dětí. Z tohoto důvodu si vědomě nesbíráme a nepožadujeme osobní informace od osoby mladší 18 let. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 18 let, tuto informace odstraníme co nejdříve. Pokud si myslíte, že bychom mohli mít nějaké informace od dítěte mladšího 18 let, kontaktujte nás na e-mailu complaincontact@gmail.com

4. Sběr a použití neosobních údajů

Také sbíráme údaje ve formě, která sama o sobě neumožňuje přímou komunikaci s konkrétním jednotlivýím uživatelem. Můžeme tuto neosobnou informaci sbírat, používat, předávat a zveřejňovat za jakýmkoli účelem. Níže uvádíme některé příklady neosobních údajů, které sbírame a jak je můžeme používat:

Můžeme sbírat informaci o vašem počítači, včetně, kde je to možné, adresu IP, o operačním systému a typu prohlížeče, stejně jako informace o vašich aktivitách na Webové stránce, například o akcích a prohlížecích šablonách.Tato informace nám pomáhá lépe porozumět chování zákazníků, zlepšit naše produkty a služby a zlepšit práci uživatelů na Webové stránce. Tato informace je agregovaná a používají se proto, aby pochopit, které části Webové stránky, produktů a služeb mají největší zájem a zlepšují pobyt uživatele na Webové stránce. Agregované údaje se považují za neosobní údaje pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že IP adresy nebo podobné identifikátory se považují za osobní údaje podle místních zákonů, my také považujeme teto identifikátory za osobní údaje. Naši partneři také mohou používat teto technologie k doručení vám reklamy.

Z mnoha důvodů, které jsou popsané výše, můžeme použít soubory cookie uložené na vašem pevném disku počítače. Ony pomáhají nám zlepšit stránky a poskytnout lepší a personalizovanější služby.Soubory cookie nám umožňují:

Můžete odmítnout soubory cookies, pokud aktivujete nastavení v vašem prohlížeči, což vám umožňuje odmítnout konfiguraci souborů cookie. Pokud však vyberete tuto možnost, pak nebudete mít přístup k některým částem Webové stránky. Pokud nenastavíte konfiguraci svého prohlížeče k odmítnutí cookies, náš systém bude vydávat soubory cookies při přihlášení k Webové stránce.

5. Zveřejnění vašich údajů

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněné pouze v případě, že je to nezbytné pro: (a) zabezpečení dodržování zákona nebo požadavky soudu s ohledem na náš systém; (b) ochranu našich práv nebo majetku; (c) přijetí okamžitých opatření, kteří se týkají osobní bezpečnosti našich zaměstnanců nebo spotřebitelů služeb, jakož i veřejné bezpečnosti. Vaše osobní údaje, které dostáváme k dispozici při registraci, mohou být předány třetím osobám a osobám, které s námi spolupracují, aby se zlepšit kvalitu našich služeb. Vaše osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než jsou uvedené výše. E-mailová adresa, kterou poskytnete při registraci, může být může k zaslání Vám zpráv nebo oznámení o změnách které se týčou vaší objednávky, a pro distribuci zpráv o událostech a změnách, které probíhají ve společnosti, o důležité informace o nových produktech a službách apod. K dispozici je také možnost zrušení abonmá.

6. Můžete

Nás kdykoli kontaktovat, aby:

Když budete mít další dotazy, které se týčou sbírání a uchovávání údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: complaincontact@gmail.com

Vyhrazujeme si právo uchovávat kopii osobních údajů, které jsou získané od vás během 365 dnů. Pokud se domníváte, že informace, kterou máme o vás, je nesprávnou, můžete nás kontaktovat, abychom je mohli aktualizovat a uchovat vaše údaje správnými. Veškeré údaje, které už nejsou potřebné pro účely co jsou uvedené ve Sbírání a Používání Osobních Údajů, budou smazány.

7. Odkazy na jiné stránky

Naše webová stránka může čas od času obsahovat odkazy na internetové stránky partnerských sítí, zadavatele reklamy a přidružené osoby. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek, obraťte pozornost na to, že teto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a my nejsme zodpovědní za tyto politiky.Než odešlete jakékoli osobní informace na tyto webové stránky, přečtěte si jejich pravidla.